1. Finantsasutusele äriplaani koostamine

2. Investeeringutoetuse äriplaani koostamine ja erinevate toetuste taotlemise nõuanne

3. Ettevõtte finantsanalüüs

4. Ettevõtte ja MTÜ asutamise nõuanne

5. Ettevõtte väärtuse hindamine

6. Investeeringute planeerimine.

7. FIE varaga OÜ asutamine

8. FIE vara üleandmine

- Abistame ettevõtte asutamist internetis. Valmistame ette dokumendid FIE varast OÜ moodustamiseks ning lihtsalt vara üleandmiseks.

 Nõuannet pakuvad  konsulendid Olavy Sülla, Hillar Lilleste ja Liivi Pihlasalu .