1. Äriprojekti koostamine pangale alampiir projekt 400 EUR

2. Finantsmajanduskonsultatsioon tund 50 EUR

  1. Investeeringutoetuse ettevalmistav töö tund 40 kuni 60 EUR
    1. Kõik PRIA toetusmeetmed
    2. Kõik kalandusmeetmed
    3. Leader meetmed
    4. EAS meetmed

Miinimum tundide arv 1 projektile 4 tundi

Madala keerukusega projektile arvestuslik aeg 4 - 10 tundi

Keskmise keerulisega projektid 10 - 20  tunni

Keerulised projektid üle 20 tunni

Kõikidele hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.

NB Konsultatsioonidel ja nõustamistel miinimum hind 10 EUR