Hinnakiri jõustub 01.august 2014.a.

 

Pärnumaa Talupidajate Liidu liikmetele 20 % hinnaalandust.

Hinnad ei sisalda käibemaksu

 

Teenus

Ühik

Hind

1.Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine , raamatupidamise sisse seadmine

kmpl

40,00 EUR

2. Tekkepõhise raamatupidamise koostamine / Sisaldab teenust algdokumentide sisestamisest kuni bilansi ja kasumiaruande koostamiseni

Kanne


1 EUR

3. Kassapõhise raamatupidamise koostamine

Kanne

0,60 EUR

4. Lisatasu töötaja palgaarvestuse eest

Töötaja

5,50 EUR

5. Lisatasu

  • · FIE tuludeklaratsiooni koostamine ja äriühingu aastaaruande vormistamine
- Eelnevate perioodide parandused kliendist tingitult ( hilinenud dokumendid jne. )

Tund

 

 

Tund

22 EUR

 

 

22 EUR

  • · Maksuametiga suhtlemine revisjoni korral
Tund 22 EUR

6.Raamatupidamise konsultatsioon kontoris

Tund

22 EUR

7. Raamatupidamise konsultatsioon kliendi juures

Tund

30 EUR

(lisandub transport)

8. Algdokumendi koostamine (arve) kliendi soovil

Tk

 

1,10 EUR

10. Ülekannete teostamine teenuseosutaja poolt

Kuu

5 EUR

11. Käibedeklaratsiooni (kassapõhise raamatupidamise korral)/ statistilise aruande koostamine

12. Statistilise aruande koostamine

Tk

 

TK

10 EUR

 

10 EUR

 

Teenuste kuutasu alampiirid

FIE (tekkepõhine raamatupidamine)                               kuu 35 EUR

Äriühing (sisaldab ühe kuu kohta 55 raamatupidamiskannet , 3 töötaja palgaarvestus , põhivara arvestust) Kuu 75 EUR

Kliendi soovil määratakse lepingu alusel kompleksteenuse kuutasu võttes aluseks kokkulepitud töömahtu ja käesolevas raamatupidamisteenuse hinnakirjas kehtestatud hindu. Kui tegelik töömaht ületab aasta lõikes kokkulepitu tehakse pärast majandusaasta aruannete koostamist ümberarvestus.

Hinnale lisandub kehtiv käibemaks ( hetkel 20%)